PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) L'OREAL ADRIA d.o.o., Slavonska avenija 1C, Zagreb, OIB 30287711860, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„L'Oreal Paris te vodi u Pariz“

(dalje u tekstu: Nagradna igra)

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je L'OREAL ADRIA d.o.o., Slavonska avenija 1C, Zagreb, Hrvatska, OIB 30287711860 (dalje u tekstu: Priređivač).

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 01. listopada 2023. do 31. listopada 2023., do 00:00, na svim BIPA prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske koja u ponudi imaju proizvode robne marke L'Oreal Paris (dalje u tekstu: BIPA prodajna mjesta).

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke L'Oreal Paris.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje za trajanja nagradne igre na bilo kojem BIPA prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske kupe bilo koji L'Oreal Paris proizvod. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze propisane Pravilima.

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 • Poslati SMS sadržaja: LOREAL, broj računa, ime i prezime, na broj 60777. Cijena SMS poruke je 0,32€ / 2,40kn, PDV uključen.

ili

 • Ispuniti obrazac na internetskoj stranici www.loreal-paris.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, te broj mobitela)

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Broj mobitela s kojeg sudionici šalju SMS, odnosno koji upisuju u obrazac za sudjelovanje u nagradnoj igri, ujedno predstavlja i način na koji će ih Priređivač kontaktirati u slučaju da osvoje nagradu, te je u tom smislu važno da sudionici broj mobitela za vrijeme trajanja nagradne igre i do izvlačenja ne mijenjaju, odnosno da unesu ispravan, važeći i aktivan broj.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača i društva New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992 i članova njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 1 x Putovanje u Pariz za 2 osobe * ukupne vrijednosti 3.900,00 € / 29.384,55 kn
 • 10 x L'Oreal Paris poklon paket** pojedinačne vrijednosti 80,95 € / 609,92 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 4.709,50 € / 35.483,72 kn (uključen PDV).

* Putovanje u Pariz za 2 osobe uključuje:

 • povratni let Zagreb – Paris s taksama, smještaj u dvokrevetnoj sobi na bazi 4 polupansiona u hotelu 4* u Parizu
 • privatni transfer zračna luka / hotel / zračna luka
 • ulaznice za Louvre Museum i Eiffel Tower, turistička taksa
 • putovanje se može iskoristiti do 1. 6. 2024. u dogovoru s turističkom agencijom i ovisno o raspoloživosti termina

 

**Svaki poklon paket sadrži sljedeće proizvode:

 • L'Oreal Paris Elseve Hyaluron plump šampon 400ml u vrijednosti 5,80€
 • L'Oreal Paris Elseve Hyaluron plump regenerator 200ml u vrijednosti 4,30€
 • L'Oreal Paris Elseve Hyaluron plump maska za kosu 300ml u vrijednosti 6,99€
 • L'Oreal Paris RevitaliftFiller hyaluron serum za lice 30ml u vrijednosti 19,89€
 • L'Oreal Paris Telescopic maskara u vrijednosti 13,99€
 • L'Oreal Paris Color riche Intense Volume Matte ruž za usne u vrijednosti 12,99€
 • L'Oreal Paris True Match tekući puder u vrijednosti 16,99€

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 02.11. 2023. u prostorijama Priređivača.

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira prema broj računa. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač će dostaviti Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici www.loreal-paris.hr.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku i načinu slanja nagrade biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja, u kom slučaju će se od Dobitnika tražiti njihove adrese za slanje nagrada. Dobitnicima će se nagrade poslati na naznačene adrese u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne preuzmu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti biti ponovo poslane. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba u skladu sa zakonom.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje su nastupile nakon otpočinjanja nagradne igre. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.loreal-paris.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.loreal-paris.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Obrada osobnih podataka

Ovim putem, Sudionici su obavješteni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili radi sudjelovanja u Nagradnoj igri (ime, prezime, i broj mobitela), te se njima koristi isključivo za potrebe Nagradne igre. Smatra se da Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem internet obrasca, prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je L'OREAL ADRIA d.o.o., Slavonska avenija 1C, Zagreb, OIB 30287711860. Izvršitelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre, a osobni podaci dobitnika 5 godina od završetka Nagradne igre, nakon čega će biti izbrisani,. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

1. Objavu Dobitnika,

2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,

3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,

4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama.

Sudionici Nagradne igre slanjem mail-a na adba.dpo@loreal.com, imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem Nagradne igre:

1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio,

2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pohranio,

3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,

4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,

5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,

6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

Sudionici prihvaćaju da korištenje nekog od navedenih prava za posljedicu može imati nemogućnost preuzimanja nagrade osvojene u Nagradnoj igri.

Priređivač može podijeliti osobne podatke Sudionika s Izvršiteljem obrade koja pruža uslugu pripreme i provedbe Nagradne igre, a s kojom Priređivač surađuje, kao i koja provodi u ime Priređivača i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade.Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Za više informacija o načinu na koji Priređivač obrađuje osobne podatke, pogledajte Pravila privatnosti https://www.loreal.com/en/adria-balkan/pages/group/privacy-policy-croatia/.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 13. Stupanje na snagu

Ova pravila stupaju na snagu po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/uvjeti-nagradne-igre" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "POČETNA" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.hr/uvjeti-nagradne-igre", "name": "PRAVILA NAGRADNE IGRE" } } ] }