L’Oréal for the Future

Globalno zagrijavanje i promjene u okolišu mogu dovesti do trajne degradacije ljudskih i prirodnih staništa. Program „L’Oréal za budućnost“ (L’Oréal for the Future) predstavlja utjelovljenje dvije komplementarne dimenzije onoga što za nas znači korporativna odgovornost: transformacija tvrtke u pravcu održivijeg poslovnog modela, i doprinos rješavanju društvenih i ekoloških izazova.

Obveze koje namjeravamo ispuniti do 2030. godine označavaju početak radikalnije transformacije i jasno iskazuju stav Grupe o viziji, svrsi i odgovornostima tvrtke koji su neophodni za prevladavanje izazova s kojima se svijet suočava. Kao važan brand L’Oréal Grupe, L’Oréal Paris daje direktan doprinos tim postignućima. 

L’Oréal Paris je postavio ambiciozne ciljeve u pogledu održivosti za 2025. i 2030. godinu, u skladu s programom održivosti na nivou L'Oréal Grupe. Ti ciljevi će usmjeravati naš napredak prema održivijoj ljepoti, dok ćemo nastojati ostvariti i naš drugi cilj – smanjenje emisija ugljičnog dioksida.

Jer naš planet to zaslužuje.

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.hr/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/adba/brand-section/our-commitments/l4tf-common/oap-video_cover-2000x800.jpg", "uploadDate": "2020-11-28T19:35:18+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/VPkWY2EEVUM" }

 SMANJENJE UGLJENIČNOG OTISKA

______________________________________________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }
L'Oréal Paris teži smanjiti izravne i neizravne emisije CO2  za 50% po prodanom proizvodu do 2030. godine, u odnosu na 2016. Poduzet ćemo mjere u cilju smanjenja ugljičnog otiska naših sastojaka i ambalaže, promoviranja incijativa za smanjenje emisije ugljika u našim lancima opskrbe i proizvodnim pogonima, kao i pomoći potrošačima u smanjenju emisije CO2 prilikom korištenja naših proizvoda.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }

NAŠE AMBALAŽE

__________________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }
L’Oréal Paris ubrzava tranziciju prema kružnoj ekonomiji tako što optimizira pakiranja svojih proizvoda. Budući da je prioritet smanjenje upotrebe plastike, tvrtka se obvezala koristiti reciklirane materijale kako bi do 2030. godine prestala koristiti nerecikliranu plastiku u svojim pakiranjima. Osim toga, nastojat će  do 2025. godine osigurati da sva njena ambalaža može biti reciklirana, ponovo iskorištena, dopunjena ili kompostirana. Brand uvodi inovacije u vidu novih formata ambalaže i smanjenja mase njenog sadržaja, kako bi se postigla manja potrošnja materijala i optimizacija transporta.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }

EKO-DIZAJNIRANI PROIZVODI

_________________________________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }
Unaprijeđeni proizvodi obuhvaćaju proizvode s novom ili obnovljenom formulom i/ili ambalažom, čime se poboljšava njihov ekološki i društveni utjecaj u skladu sa SPOT metodologijom. Ova metodologija, koju su razvili L’Oréalovi timovi uz podršku međunarodnih stručnjaka, temelji se, prije svega, na analizi životnog ciklusa kozmetičkog proizvoda i njegovog utjecaja na društvo i okoliš. Instrument sadrži četrnaest kriterija održivosti i primjenjuje se na cijeli životni ciklus proizvoda, od proizvodnje ambalaže i sastojaka koji se koriste u formuli, do načina na koji ga potrošači koriste i, na kraju, do recikliranja.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }

NAŠE FORMULE

____________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }

Kako bi unaprijedili održivost naših formula, L’Oréalovi laboratoriji za istraživanja i inovacije neprekidno rade na razvoju novih sastojaka i tehnologija, inspirirani biomolekulama nastalim zahvaljujući zelenim znanostima. Pod zelenim znanostima podrazumjevaju se sve znastvene spoznaje, u rasponu od inovativnih tehnika proizvodnje biomase do formuliranja visoko efikasnih sastojaka prirodnog podrijetla, putem procesa transformacije, ekstrakcije ili fermentacije koji ne štete okolišu. Ti sastojci nastavljaju osiguravati vrhunski učinak proizvoda, kao  i sigurnost naših potrošača, istovremeno smanjujući naš utjecaj na okoliš.

Razvojem novih sastojaka i primjenom inovacija iz zelenih znanosti kao što su eko-ekstrakcija, biofermentacija, biotehnologija i agronomija, otvorili smo vrata jednom sasvim novom poglavlju u zelenim znanostima. To nam je omogućilo ponovni pregled i osvježenje našeg portfolia sirovina i formulacija, i pokretanje buduće inovacije primjenom načela kružne ekonomije.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }

NAŠE TVORNICE

____________________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }

Naši operativni timovi provode temeljnu transformaciju kroz cijeli svoj lanac vrijednosti, što uključuje sve od ugljičnog otiska naših dobavljača i naših proizvodnih postrojenja, preko upravljanja vodom i otpadom, do transporta i logistike. Transformacija naše proizvodnje u etičan i odgovoran sustav predstavlja velik izazov.

Koncept „tvornica s vodenom petljom“ podrazumijeva korištenje svježe vode samo kako bi se ispunile potrebe radnika za pitkom vodom i za proizvodnju vode visoke kvalitete koja se koristi u našim kozmetičkim formulama. Sve potrebe industrijskog procesa pokrivene su vodom koja se ponovo koristi ili reciklira u „petlji“ unutar samog postrojenja. ​

NAŠI EKOLOŠKI PROJEKTI

____________________________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }
Naša vizija pravednijeg i održivijeg društva nije novost. Već mnogo godina radimo rame uz rame sa ženama i nastavljamo ohrabrivati generacije žena da razviju osjećaj vlastite vrijednosti. Naša predanost zaštiti okoliša napravila je korak naprijed 2021. godine, kada smo izrazili našu ambiciju „L'Oréal za budućnost. Jer naš planet to zaslužuje.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" }
Nastavljamo ispunjavati našu obvezu u pogledu zaštite okoliša, ulažući 10 milijuna eura do 2025. godine u ekološke projekte s ciljem borbe protiv deforestacije, za obnovu i zaštitu bioraznolikosti, prirodnih ekosustava i zemljišta, kao i hvatanje emisija CO2, istovremeno poboljšavajući kvalitetu života u lokalnim zajednicama, osobito kada je riječ o ženama.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "POČETNA" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.hr/loreal-for-the-future", "name": "Loreal for the future" } } ] }